Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oy Hedengren Direct Ab
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki
puh. 0207 638 000

2. Yhteyshenkilö

Timo Lehtonen
Oy Hedengren Direct Ab
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki
puh. 0207 638 000

3. Rekisterin nimi ja sijainti sekä käytettävä verkkokauppasovellus

Verkkosivuston ja verkkokauppapaikan https://hedengrendirect.fi asiakasrekisteri. Asiakasrekisteri sijaitsee WordPress-ohjelman verkkokauppalisäosan Woocommercen moninkertaisesti suojatussa tietokannassa osoitteessa, 59820 Gravelines, France. Verkkopalvelun sekä datakeskuksen (Gravelines) palvelut tarjoaa OVHCloud. Yritys sijaitsee EU:ssa Euroopan talousalueella. Emoyhtiön osoite on 2 rue Kellermann, Roubaix, 59100 FR.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Hedengren Direct käyttää rekisteriä:
-asiakassuhteen perustamiseen, kehittämiseen ja tuote-esittelyjen sopimiseen
-tilausten, peruutusten, palautusten sekä reklamaatioiden hoitamiseen
-osoitteenmuutosten kirjaamiseen
-www.hedengrendirect.fi verkkokaupan tavaroiden ja palvelujen markkinointiin
-asiakkaiden tilaushistorian seurantaan ja tuotteiden tilausmäärien ennakointiin

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1, 2, 5 ja 6 kohtaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:
Asiakastiedot:
– Nimi
– Tieto täysi-ikäisyydestä
– Asiakasnumero (muodostetaan yksilöllinen numero automaattisesti)
– Osoitetiedot, mukaan lukien sähköpostiosoite tai muu sähköinen osoitetieto yhteydenottoa varten
– Asiointikieli (suomi /ruotsi / englanti )
– Suostumus / Kielto suoramarkkinointiin

Palautetiedot:
– Tekstimuotoiset palautteet sähköiseltä lomakkeelta
– Reklamaatiot
– Tuotepalautusten vaatimat seurantatiedot

Tilaustiedot / tilaushistoriatiedot:
– Tuotelaji ja määrä
– Tilaushinta
– Maksutapa
– Toimitustapa
– Tarvittaessa puhelinnumero ( toimitustapa Postin perillekuljetus 14:00 mennessä)

Tilausvaiheen viestit:
– Tilauslomakkeen vapaamuotoiset tekstikentät, jotka asiakas täyttää itse

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta) ja hänen tilauksistaan (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 5 kohta).

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan siirtää, tallettaa ja päivittää myös Hedengren konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilörekistereistä (henkilötietolain 8 §:n 1 momentin 6 kohta), ensisijaisena tietolähteenä konsernin käyttämä asiakashallintaohjelmisto.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei tällaisesta siirrosta ole sovittu talousalueen hallinnon puolesta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän toimitiloissa, jossa on käytössä kulunvalvonta.

Rekisteristä ei säilytetä täydellisessä muodossaan painettuna versiona, joten rekisteriin liittyvät tiedot tallentuvat manuaaliseen arkistoon osana päivittäin tallentuvaa tietomassaa.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja sähköisen kauppapaikan ylläpidosta vastaavilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla. ATK järjestelmät sijaitsevat konetilassa, jonne on rajattu pääsy vain ylläpitohenkilöstöllä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää allekirjoituksellaan varustettu tarkastuspyyntö Oy Hedengren Direct Ab:lle yllä mainittuun osoitteeseen, tai käydä edellä mainitussa osoitteessa varustautuneena henkilöllisyystodistuksella.

Tarkastuspyynnössä rekisteröidyn tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. Mikäli tarkastettavaa tietoa ei voi luovuttaa heti, Oy Hedengren Direct Ab toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun asianmukaisesti tehty tarkastuspyyntö on vastaanotettu.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, ne oikaistaan rekisteröidyn erikseen ilmoittamaan muotoon.

10. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käyttämästä häntä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan rekisteröity voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen, mikäli lupa on ensimmäisessä rekisteröinnissä annettu. Rekisteröintilomakkeella on tätä koskeva vaihtoehto, joten kielto-oikeutta voi käyttää jo ensimmäisessä rekisteröinnissä.

11. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä

Jos rekisteröity haluaa lisää tietoja henkilötietojensa käsittelystä Oy Hedengren Direct Ab:ssä, asiasta voi lähettää allekirjoitetun kirjeen edellä mainittuun osoitteeseen.
Yleisesti rekisterilakiin liittyviä kysymyksiä voi esittää palautelomakkeella Oy Hedengren Direct Ab:n palvelussa osoitteessa www.hedengrendirect.fi.