Ilmanpuhdistusratkaisut yrityksille

Terveellinen sisäilma on kaikkien oikeus. Sisäilmahaasteet koskettavat meistä jokaista. Työikäinen väestö viettää ajastaan noin 90% sisäitiloissa, pienet lapset ja vanhukset tätäkin enemmän. Puhdas ja raikas sisäympäristö on terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä: työpaikan laadukas sisäilma lisää työssä jaksamista, oppimista ja tuottavuutta sekä vähentää sairauspoissaoloja. Tarjoamme yritysasiakkaille ratkaisuja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, akuutteihin työympäristön sisäilmahaasteisiin sekä puhtaan sisäilman ylläpitoon.

Sisäympäristö ja työpaikan sisäilma

Sisäympäristö koostuu monesta osatekijästä kuten ilmanvaihtojärjestelmistä, lämpöoloista, ääniympäristöstä, valaistusolosuhteista, tilajärjestelyistä ja sisäilman laadusta.

Sisäilma koostuu useista eri tekijöistä. Sisäilmassa on erilaisia kaasumaisia ja hiukkasmaisia yhdisteitä, jotka liikkuvat ilman mukana ja päätyvät elimistöömme hengityksen, ihon tai limakalvojen kautta. Hyvää sisäilmaa on helppo hengittää, se on hajutonta eikä aiheuta oireita.

Työympäristön huonoon sisäilmaan voi olla monia eri syitä. Esimerkiksi riittämätön ilmanvaihto, kuidut ja pölyt sekä rakennusmateriaaleista peräisin olevat kemialliset päästöt voivat aiheuttaa sisäilman laadun heikkenemistä. Rakennuksissa ja työtiloissa voi esiintyä myös kosteusvaurioita ja niistä aiheutuvia epäpuhtauksia.

Huono sisäilma ja terveyshaitat

Sisäilman epäpuhtaudet voivat aiheuttaa terveyshaittoja ja lisätä riskiä sairastua. Kiinteistöissä voi olla monia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa oireilua. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi puutteellinen ilmanvaihto, ilman epäpuhtaudet ja korkea sisälämpötila.

Kiinteistön rakenteista aiheutuvat päästöt, kuten kosteus- ja mikrobivaurioista johtuvat homehiukkaspäästöt huonontavat sisäilman laatua. Sisäilmasta aiheutuvaan oireiluun vaikuttavat rakennukseen liittyvien tekijöiden lisäksi muun muassa myös yksilölliset tekijät, työn kuormittavuus ja työyhteisön toimivuus.

Jokainen yksilö reagoi sisäilmahaittoihin eri tavalla. Kaikki samassa tilassa olevat eivät välttämättä sairastu, sillä esimerkiksi astmaan sairastuminen on usean tekijän summa ja siihen liittyy myös perinnöllisiä tekijöitä.Huono sisäilma alentaa viihtyvyyttä ja voi aiheuttaa erilaisia oireita, kuten silmien, hengitysteiden ja ihon ärsytystä, nuhaa, yskää, päänsärkyä, väsymystä, kuumeilua, hengitystieinfektioita, allergista nuhaa ja astmaa.

Ilmanpuhdistus on yksi ratkaisu tähän ongelmaan, sillä ilmanpuhdistin poistaa haitallisista epäpuhtauksista. Tehokas ilmanpuhdistusjärjestelmä voi poistaa sisäilman epäpuhtauksia, jopa 0,3 mikrometrin kokoisia hiukkasia. Tämä parantaa terveyttä ja vähentää merkittävästi terveyshaittoja.

Sisäilmaratkaisut yrityksille

Kun yrityksessä ilmenee sisäilmaongelmia, on paras toimia heti. Tarjoamme yritysasiakkaille ratkaisuja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn, akuutteihin työympäristön sisäilmahaasteisiin sekä puhtaan sisäilman ylläpitoon.

Aeroguard-ilmanpuhdistimet ovat erittäin laadukkaita, hiljaisia ja laitteet on suunniteltu terveellisen ja hajuttoman sisäilman ylläpitämiseen. Laitteet puhdistavat tutkitusti ilmaa 99,95 prosenttisesti ja ehkäisevät epämiellyttäviä hajuja ja biologisia haittatekijöitä. Aeroguard-ilmanpuhdistimet ovat kevyitä ja helposti kuljetettavia, jolloin niitä voidaan tarvittaessa siirtää käyttökohteessa helposti.